Подаци установе

НАЗИВ И АДРЕСА УСТАНОВЕ

Предшколска установа ,,Полетарац“ Баточина           

Ул. ,, Краља Петра I“ бр.73                          

Телефон: 034/6842-324 и 6842-419

Мејл: poletracpubatocina@gmail.com