Организација рада

Организација рада и начин рада установе зависе од потреба деце и родитеља.

У Предшколској установи „Полетарац” Баточина организовано се изводи васпитно-образовни рад који је основна делатност, као и исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита које су у функцији остваривања делатности предшколског васпитања и образовања.

Основни облици рада са децом су:

– целодневни ( 2 јаслене групе, 3 вртићке групе, 1 мешовита група, 2 групе деце у години пред полазак у школу )

– полудневне ( 5 група деце у години пред полазак у школу)

Похађање припремног предшколског програма обавезно је за децу рођену од 01.марта 2017. године до краја фебруара 2018.године.

Ове године је укупно уписано 81 предшколац (50 детета у Баточини и 31 дете у подручним групама).

Упис деце обављао се преко Е –уписа и лично у просторијама наше установе.

Укупан број група и уписане деце:

Млађа јаслена група 4 уписана

Старија јаслена група 24 уписана

Млађа вртићка група 34 уписана

Средња вртићка група 34 уписана

Старија вртићка група 32 уписана

Мешовита група 33 уписана

Група у години пред полазак у школу (целодневни боравак) 24 уписана

Група у години пред полазак у школу (целодневни боравак) 15 уписаних

Група у години пред полазак у школу (полудневни боравак) 11 уписаних

Група у години пред полазак у школу (полудневна) 7 уписаних у Брзану.

Група у години пред полазак у школу (полудневна) 6 уписаних у Жировници.

Група у години пред полазак у школу (полудневна) 10 уписаних у Бадњевцу.

Група у години пред полазак у школу (полудневна) 6 уписаних у Милатовцу.

Бројно стање запослених

У установи се утврђују и групишу послови у складу са организацијом , плановима и потребама установе. Број извршилаца утврђен је према обиму посла, броју деце, према броју васпитних група утврђених Планом и програмом.

Број радника је:
13 васпитача са ВШС
5 васпитача са ВСС
3 медицинске сестре – васпитач
1 сарадник на превентивној и здравственој заштити

Установа своју делатност и активности обавља на основу радног календара који је усклађен са школским календаром.

 Радна година почиње 1. септембра а завршава се по школском календару у јуну месецу. Током летњег периода а по завршетку припремног предшколског програма, рад и активности Установе организоване су у централном објекту. У време распуста због мањег броја деце, мења се и организација рада у Установи, број долазеће деце је мањи и тада се групе спајају и у то време васпитно особље користи годишње одморе.

Овакав начин рада је флексибилан и зависи од исказаних потреба родитеља

Облици рада са децом организовани су кроз  полудневни  и целодневни боравак. За време боравка деце у Установи организују се бројне активности различитог карактера, слободна и неспутана игра деце и васпитача, активности из области физичког васпитања, музичког васпитања, ликовног, развоја говора, почетних математичких појмова и упознавање околине, као и рекреативне паузе, боравак на ваздуху у дворишту установе, доручак, ручак, ужина, поподневни одмор.

Све активности се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и чине режим дана. Ритмом рада Установе  им је посебно испланирано време чије се сатнице структно не држимо, већ се систем живота и рада прилагођавама датим потребама деце и родитеља.