Визија

Желимо да будемо модерна установа која спаја лепоту детињства са искуством запослених и даје деци разнолика интересовања кроз која се квалитетно прирпемају за полазак у школу и живот уопште. Наша визија је да  будемо васпитно-образовна  установа  која остварује  разноврсне савремене програме и моделе  васпитно-образовног рада, да омогућимо сваком детету  да сигурно и на себи својствен начин развија своје могућности, интересовања  и буде равноправни члан друштвене заједнице.