Радно време и ритам дневних активности

           Радно време Установе је од 6:00 до 16:30 h. Установа своју делатност и активности обавља на основу радног календара који је усклађен са школским календаром.

     

Радна година почиње 01.септембра, а завршава се 31.августа. Током летњег периода, а по завршетку програма у години пред полазак у школу, рад и активности Установе организоване су у централном објекту.

 Облици рада са децом организовани су  кроз полудневни  и целодневни боравак. За време боравка деце у Установи организују се бројне активности различитог карактера.

 1. Активности  Време
  1. Пријем деце, слободне активности  6:00 – 8:00 
  2. Доручак 8:00 – 8:30 
  3.Игре и активности – боравак на свежем ваздух  8:30 – 10:30 
  4.Ужина  10:30 – 11:00 
  5.Поподневни одмор  11:00 – 13:30 
  6.Ручак  13:30 – 14:00 
  7.Поподневне активности и испраћај деце  14:00 – 15:30 

 

Ritam dana

План дневних активности у полудневном боравку

Активности  Време 
Пријем деце  7:30 
Јутарње телесно вежбање – активности деце  7:30-9:00 
Доручак  9:00 – 9:30 
Игре и активности – боравак на свежем ваздуху  9:30 -10:30 
Ужина  10:30 -10:45 
Игре и активности – боравак на свежем ваздуху  10:45 -11:30 
Испраћај деце 

11:30