Историјат

Предшколска установа ,,Полетарац“ Баточина  основана  је 1979. под именом Дечији вртић ,,Полетарац“. Састав јединствене радне организације Установе чине: централни објекат у Баточини, издвојене групе са полудневним боравком у Бадњевцу, Милатовцу, Брзану, Кијеву и Жировници.

Установа остварује предшколско васпитање и образовање деце у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања, којим се утврђују циљеви, врсте, обим, облици и трајање васпитно образовног рада. Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита деце од дванаест месеци до поласка у школу.

Варошица Баточина се налази у Шумадијском округу и у њеној близини се налазе градови: Јагодина и Крагујевац, као и општине Свилајнац, Лапово, Рача, Топола, Кнић… Наша Установа одржава успешну сарадњу са Предшколском установама из ових места, у циљу размене искустава у оквиру васпитно-образовног рада.

Досадашња искуства показују да сарадње са поменутим установама и радним организацијама доприносе развоју: сазнајних,социо-емоционалних, интелектуалних и физичких способности код деце. Дечији вртић растао је и развијао се у складу са друштвеним могућностима и потребама породица.

Овим видом сарадње код деце се ствара мотивација за нове облике учења. На бази ових сазнања у предстојећем периоду ослушкиваћемо дечје жеље, потребе и нудити нове акције. Продубљивањем садржаја, које нуди наша друштвена средина прилагођаваћемо нашу сарадњу и у наредном периоду кроз различите видове активности.

Природне, социјалне и економске могућности пружају изузетно погодан амбијент за квалитетно остваривање свих сегмената рада Предшколске установе Баточина. Локација објеката плански је усмеравана, тако да свим корисницима услуга омогућавају максималну близину месту становања.