Васпитање и образовање деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу, темељи се на научним и стручним достигнућима. Оно је наставак и допуна породичном васпитању и као такво је отворено за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.

        Општа полазишта су заснована на Општим основама предшколског програма. Васпитач је окосница васпитног програма, креатор и истраживач сопствене праксе. Његов задатак је да, на основу интересовања деце, дневно планира већи број садржаја и активности и пружи деци могућност избора.

     

       За време боравка у установи деци се омогућава да уче интегрисано, целим својим бићем. Деца уче истовремено свим чулима и целим телом, кроз игру и истраживање, ослањајући се на своја искуства, доживљаје и оно што практично испробавају у одређеној ситуацији настојећи да свему дају смисао. То значи да деца не уче вербалним преношењем и усвајањем готових знања, нити индивидуалним конструисањем знања као појединци издвојени од свог непосредног животног окружења. Деца показују шта је њима смислено кроз посвећеност и виши ниво учешћа.