Документа

Систематизована радна места у ПУ “Полетарац” – Баточина у 2023. години

На овом линку се налази информатор о раду установе:
Информатор о раду установе

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.