Васпитач у 21. веку

by
13. May 2022.

Перманентно или целоживотно учење је једна од многих компетенција која краси васпитаче у 21. веку.

Настављамо сарадњу са вртићима у целој Србији. Издвајамо ПУ,,11 Април,, из Новог Београда и васпитача Ивану Тасић која је заједно са нашом колегиницом Слађаном Распоповић представила заједнички рад на Скупу који је организовала Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Алексинац под називном ,,Конференција Васпитач у 21. веку.

Овај рад је значајан јер је рађен у складу са Новом концепцијом предшколског програма , који наша Установа почиње да примењује од 1.09.2022. а тренутно траје обука за све запослене у Установи, да би се оснажили за квалитетну примену у складу  са ,,Годинама узлета,,

 

Скуп је одржан 13. и 14. маја у  Сокобањи.

Назив рада је ,,Дидактичка игра у функцији развоја основних математичких појмова,,.

Циљ рада је био испитати став васпитача о примени дидактичке игре у функцији развоја математичких појмова. Истраживање је реализовано упитником са скалом судова, на случајном узорку од 152 испитаника, у јуну 2021. године, техникама анкетирања и скалирања,, дескриптивном методом. Најважнији резултати истраживања су:да васпитачи понекад користе дидактичке игре за развој основних математичких појмова, да не осећају узнемиреност при њиховој примени али да се и даље требају оснаживати за мере индивидуализације и рад са децом којој је потребна подршка. У раду је дато мишљење испитаника о предностима и недостацима дидактичке игре, што може утицати негативно на учесталост  њене примене у планираним ситуацијама учења, а може да се коригује стратегијама развоја реалног програма.

Данас се од васпитача очекује да на креативан начин примењује своја знања и преиспитује њихову делотворност, што захтева стално усавршавање и надограђивање постојећих компетенција али и сагледавања васпитно-образовног рада кроз Основе предшколског васпитања и образовања-Године узлета (У даљем тексту: Године узлета). Игра је водећа активност којом се остварују све добробити детета: делатна, персонална и социјална, па тако значајно место добија и дидактичка игра, којом се на добровољној бази и слободно, ненасилно приступа учењу. Начин и учесталост  примене дидактичке игре у раду са децом предшколског узраста, одређен је ставом васпитача, па је било значајно истражити мишљење васпитача о њеној примени за развој основних математичких појмова. Истраживање треба да послужи за унапређивање васпитно-образовне праксе за развој основних математичких појмова кроз сагледавање детета као јединственог и целовитог бића.

 

 

ЗАКЉУЧАК

 Игра је доминантни облик учења по Годинама узлета а васпитач професионалац чија је улога да употребом свих својих знања, умења и вредности, омогући детету да се игра. Обликовањем знања о математичких појмова  у дидактичке игре, васпитачи увлаче децу добровољно у игре и  на забаван начин их уводе у свет науке. Резултати реализованог истраживања показују да васпитачи имају позитиван став према примени дидактичких игара у функцији развоја математичких појмова.