Хоризонтална размена и сарадња

by
ПУ Полетарац Баточина
17. May 2022.

Хоризонтална размена је погодна за развијање, стицање и преношење искуственог и новостеченог знања, као и размену инспиративне праксе између практичара истих али и различитих занимања, зависно од циља организовања хоризонталне размене. Хоризонтално учење има најбоље ефекте ако се остварује у средини у којој се негују узајамност, равноправност и партнерство; када се учење одвија кроз интеракцију, а знање и разумевање настају заједничким промишљањем и рефлексијом праксе.

Тема: “Оперативни план заштите”
Предавач: Ивана Арсић – психолог
Учесници: васпитачи из Лапова и Баточине

PU Poletarac
PU Poletarac
PU Poletarac