Милена Петровић - васпитач

Милена Петровић

васпитач

“Труди се да те дете разуме јер оно стварно све може.”