Мирјана Стајић - васпитач

Мирјана Стајић

васпитач

,,Није знање знање знати већ је знање знање дати.”