Сања Поповић

Сања Поповић

медицинска сестра - васпитач

,,Успех се налази у креирању користи за све и уживању у том процесу. Ако се фокусираш на то и усвојиш ову дефиницију, успех је загарантован.”