Sonja Milosavljevic

Соња Милосављевић

васпитач

Орјентисаност на детаље и систематичан приступ су кључ сваког успеха.