Стручни сусрети васпитача Врњачка Бања – 2021

by

СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА

ВРЊАЧКА БАЊА 2021. година

У организацији Савеза удружења васпитача Србије одржани су „Стручни сусрети васпитача“ у Врњачкој Бањи. Тема скупа носила је назив „Један дан у вртићу“.Скуп је трајао од 27-30.05.2021. године. Своје излагање у пленарном делу имали су следећи учесници:

 • Слободанка Радосављевић – председник Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије;
 • Биљана Којовић – кординатор компоненте 2 пројекта инклузивно ПВО;
 • Биљана Гајић – директор предшколске установе „Чукарица“ Београд;
 • Марија Шћепановић – васпитач, председник Програмског одбора, модератор, излагач.

 Сесије које су одржане носиле су назив:

 1. Наше окружење
 2. Игре у мом вртићу
 3. Откривам и сазнајем сваког дана
 4. Ангажовање деце-могућност избора
 5. Откривање истраживањем-подржавање идеја децембар
 6. Пројектни приступ васпитно-образовном раду

 Васпитачи наше Установе Анђелија Кочановић и Слађана Распоповић су на овим Стручним сусретима васпитача узеле учешће као излагачи са својим ауторским радаом један дан у вртићу „Црвенкапа и ми“. Рад је био врло запажен и похваљен на задовољство наших учесника а од модератора Марије Шћепановић добили смо позив да и на следећим Стручним сусретима учествујемо као излагачи.

Сусрети су омогућили стицање знања и компентенције васпитача као и практичара

СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА

by
10. September 2021.

ВРЊАЧКА БАЊА 2021. година

У организацији Савеза удружења васпитача Србије одржани су „Стручни сусрети васпитача“ у Врњачкој Бањи. Тема скупа носила је назив „Један дан у вртићу“.Скуп је трајао од 27-30.05.2021. године. Своје излагање у пленарном делу имали су следећи учесници:


 • Слободанка Радосављевић – председник Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије;
 • Биљана Којовић – кординатор компоненте 2 пројекта инклузивно ПВО;
 • Биљана Гајић – директор предшколске установе „Чукарица“ Београд;
 • Марија Шћепановић – васпитач, председник Програмског одбора, модератор, излагач.

 Сесије које су одржане носиле су назив:

 1. Наше окружење
 2. Игре у мом вртићу
 3. Откривам и сазнајем сваког дана
 4. Ангажовање деце-могућност избора
 5. Откривање истраживањем-подржавање идеја децембар
 6. Пројектни приступ васпитно-образовном раду


 Васпитачи наше Установе Анђелија Кочановић и Слађана Распоповић су на овим Стручним сусретима васпитача узеле учешће као излагачи са својим ауторским радаом један дан у вртићу „Црвенкапа и ми“. Рад је био врло запажен и похваљен на задовољство наших учесника а од модератора Марије Шћепановић добили смо позив да и на следећим Стручним сусретима учествујемо као излагачи.

Сусрети су омогућили стицање знања и компентенције васпитача као и практичара