Пријем предшколаца

by
prijem dece u vrtić
5. October 2021.

prijem dece u vrtić

Почетак месеца септембра је за многу децу и њихове родитеље/старатеље један од најважнијих дана у животу. Припремни предшколски програм је почетни ниво система деветогодишњег обавезног образовања и васпитања деце, а остварује се у оквиру предшколске установе.

Ове радне 2021/2022. године  Полетарци, деца и запослени на челу са директорком Виолетом Проданић су спремни дочекали узбуђена и насмејана лица. Ове радне године у нашу установу је уписано укупно 85 предшколца од тога у централном  вртићу је 54- оро  а у издвојеним местима Бадњевацу, Жировници, Милатовацу,Брзану у мале клупе ће сести 31 малишан.

За дете предшколског узраста је важно да у години пред полазак у школу борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини, да учествује у програму који је за њега развојно значајан, који уважава његове потребе, интересовања и могућности и на најбољи начин подстиче његов психофизички развој.


Укључивање све деце у припремне предшколске групе има компензаторску функцију. На тај начин се свој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социо – културне разлике и обезбеђује донекле подједнак старт за полазак у школу.

Програм представља допуну породичном васпитању. Отворен је за потребе детета и породице. Полази од права родитеља да активно учествују у подизању и васпитавању свог детета, чиме се унапређује васпитна компетенција породице.

Остваривање Припремног предшколског програма доприноси програмском и организационом повезивању предшколског и основног образовања и васпитања, што обезбеђује континуитет у васпитању и образовању деце и олакшава им прелаз из једне средине у другу.

Деца и васпитачи су били вредни па смо сви заједно погледали и уживали у представи ,,Залуђена  принцеза” деце бивше старије васпитне групе са васпитачицама Мирјаном Митровић и Миленом Глишић.

У чарима нота ,,Моцартовог марша” а у вештом дириговању покретне игре деце средње васпитне групе на челу диргентске палице Сенке Јанићијевић и Слађане Дукић заиграла су деца а и ми са њима.

Децо срећно!!!

Родитељи срећно!!!                  Ваш ,,Полетарац”